Kartu su piratu leidomės į nuotykį – ieškojome ir suradome lobį!