To the international baccalaureate class (III–IV gymnasium class)

ADMISSION TO INTERNATIONAL BACCALAUREATE IB DP PROGRAMME CLASSES 2022–2023

MORE DIRECT PATH TO THE WORLD’S BEST UNIVERSITIES!

Klaipėda Lyceum invites you to enrol in the International Baccalaureate (IB) programmes for Grades 1-5 / 6-10 / 11-12

The Universities of Cambridge, Oxford, Stanford, Aarhus are just some of the universities around the world where the International Baccalaureate Diploma is valued.

The programme is recognised by 2000 universities worldwide.

The IB Diploma opens up access to substantial tuition discounts, study credits, scholarships and other admission-related benefits at many of the world’s top universities.

 Around EUR 430,000 has been invested in measures to improve the quality of training.

ATTENTION LEARNERS IN GRADES 9-12!

IB – studying in Grades 11-12 on the globally recognised International Baccalaureate Diploma Programme

 Pre-IB International Baccalaureate classes are open to prospective learners in Grades 9 and 10

The IB Diploma helps you enrol to the world’s top universities

Training is conducted in English

Wide choice of subjects

Learning in a multicultural environment

Developing leadership qualities, encouraging excellence

Register for studies at klaipedoslicejus.lt/registracija by March 4. In case of vacancies, registration will continue until March 17

ATTENTION LEARNERS IN GRADES 5-10!

IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) for Grades 1-5 learners

IB PYP (International Baccalaureate Middle Years Programme) for Grades 6-10

Prospective Grade 5 learners are invited to join the IB PYP bilingual preparatory programmes

Training is conducted in Lithuanian-English. English is integrated into every subject

Learning to acquire knowledge, to explore, to think critically, to analyse, to argue, to formulate ideas, to investigate through experimentation, to comment clearly, to communicate, to be creative, to read, to wonder, to refer to and use scientific sources, to evaluate phenomena, to interpret, etc.

Register for studies at klaipedoslicejus.lt/registracija by March 4. In case of vacancies, registration will continue until March 17

Contact: +370 612 04364 or info@klaipedoslicejus.lt

STAGES OF ADMISSION

 • registration (online);
 • interview with a communication specialist;
 • test of knowledge, skills and understanding;
 • informing the learner's parents about the test results;
 • motivational interview with the school principal;
 • announcement of results;
 • submitting the application and signing the contract.

NECESSARY DOCUMENTS:

 • application;
 • copy of the child's birth certificate or passport;
 • two photos of the child for documents;
 • child's health certificate;
 • assessment of achievement and progress from the former school

TUITION FEE INCLUDES

 • learner's activities and education according to individual needs from 7:30 to 17:30;
 • pamokos pagal tarptautinio bakalaureato ugdymo programą;
 • papildomos pamokos pagal pasirinktos mokslo krypties programą ir padidintas kai kurių pamokų skaičius skirtingose klases;
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo(si) programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • psichologo konsultacijos;
 • karjeros specialisto konsultacijos;
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

IB DB COST OF THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2022-2023

 • EUR 550 per month with 10 instalments per year + additional programme fee EUR 150 per month with 10 instalments per year

EXTRA FEES

 • 50 EUR – knowledge, skills and perception test
 • One-off entrance fee of EUR 1,000 upon entry. Once the entrance fee is paid, the learner is added to the school's register of learners. The entrance fee is a one-off fee and is not refundable. It includes admission procedures, textbooks, curricula, preparation of the learner's workplace, etc.
 • Additional individual and group counselling in academic subjects according to a child support plan discussed in advance with the learner's parents
 • Additional sessions with a psychologist (if needed)
 • Excursions, some classroom and school events (transport, entrance tickets)
 • Personalised learning tools ordered by the school: Foreign language teaching aids, exercise books for various subjects, physical education and choreography outfit, etc.
 • Entry fees for certain competitions, Olympiads, contests
 • Catering

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos icėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių.

Skiriamos Klaipėdos licėjaus stipendijos

Klaipėdos licėjaus stipendijos skiriamos 9-12 klasių mokiniams. Stipendijos skiriamos mokiniams konkurso tvarka pagal akademinius pasiekimus baigus 8 klasę (I-II trimestrus) bei akademinius laimėjimus olimpiadose ir konkursuose.
Taip pat už aukštus akademinius mokslo pasiekimus konkurso tvarka skiriamos vietos mokiniams mokymuisi su daliniu mokesčiu už mokslą.

Parama – stipendija, apgyvendinimas, maitinimas- rajoninių miestelių mokiniams iš socialiai remtinų šeimų

Klaipėdos licėjuje vykdomas socialinis projektas, pagal kurį konkurso tvarka į Klaipėdos licėjų priimami mokytis aukštos mokymosi motyvacijos labai gerai besimokantys rajoninių miestų ir miestelių jaunuoliai iš socialiai remtinų šeimų. Tokiems mokiniams skiriame Klaipėdos licėjaus stipendiją, suteikiame apgyvendinimą, skiriame maitinimą. Pageidaujantys dalyvauti konkurse papildomai pateikia motyvacinį laišką dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje.

Dėl mokinio priėmimo prašome susisiekti su Licėjaus komunikacijos specialiste Birute Banevičiene (birute.b@klaipedoslicejus.lt) arba direktorės pavaduotoja ugdymui Ramune Petrauskiene, tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo mokykloje ugdymo klausimams aptarti.